Beslisnota bij verzamelbrief Personen en Familierecht

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Jeugdzorg
  • Gezin en kinderen
  • Privaatrecht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 16-12-2022
Documentdatum 16-12-2022
Onderwerp
  • Internationale kinderontvoering
  • Adoptie
  • Ouderlijk gezag en voogdij
  • Scheiden of uit elkaar gaan

Publicaties