Tips voor juiste registratie GGZ

Omschrijving

Een juiste registratie van DBC’s en gbGGZ-producten in uw softwarepakket is van groot belang. Daarmee voorkomt u dat een zorgverzekeraar uw declaratie afkeurt. Uit  140 reacties op een enquête over knelpunten voor vrijgevestigde in het registratie- en declaratieproces, zijn tips opgesteld. U vindt ze in dit document.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Onbekend thema
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 25-04-2017
Documentdatum 25-04-2017

Publicaties