Common approaches beoordeling producten in contact met drinkwater en warm tapwater

Omschrijving

Nederlandse vertalingen van de gemeenschappelijke aanpak ('common approaches') zoals genoemd in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 01-11-2017
Documentdatum 13-11-2018
Onderwerp Drinkwater

De Regeling materialen en chemicaliën leidingwater stelt nadere regels voor materialen en chemicaliën die bij de drinkwatervoorziening worden gebruikt. De kern van de Regeling is dat materialen, chemicaliën en producten, die worden toegepast bij de productie en distributie van leidingwater, moeten worden beoordeeld op mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Per 1 juli 2017 zijn wijzigingen in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening in werking getreden. De wijzigingen volgen Europese ontwikkelingen op het gebied van geharmoniseerde testmethoden en het advies van Commissie van Deskundigen Materialen en Chemicaliën. De wijzigingen volgen ook afspraken binnen het samenwerkingsverband van enkele Europese lidstaten bekend onder de naam 4MS. De door de samenwerking bereikte harmonisatie van de onderzoeksmethoden, beoordelingsmethodieken en criteria maakt het tussen deze samenwerkende lidstaten makkelijker om producten in contact met drinkwater wederzijds te erkennen. De Regeling verwijst naar de common approach zoals opgesteld door de 4MS.

Publicaties