Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

Omschrijving

Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Nederland op kan komen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 01-01-2016
Documentdatum 01-01-2016
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties