Beslisnota bij Kamerbrief Boeken en licenties in het mbo

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Beroepsonderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 18-11-2022
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Publicaties