Besluit wijziging tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen

Omschrijving

Besluit van 9 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg. Besluit wijziging tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen (PDF | 2 pagina's | 39 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 22-06-2020
Documentdatum 08-06-2020

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-besluit-tot-vaststelling-van-het-tijdstip-van-inwerkingtreding-van-de-wet-houdende-tijdelijke-maatregelen-inzake-een-publiekrechtelijke-aanpak-van-de-gevolgen-van-bodembeweging-door-gaswinning-uit-het-groningenveld-en-de-gasopslag-bij-norg.pdf