Besluiten BZ Woo-verzoeken WK Qatar - Besluit 2 en lijst van documenten

Omschrijving

Besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op verzoeken om documenten over het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Rechten en vrijheden
  • Recreatie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 03-05-2023
Document creatiedatum 31-03-2023
Onderwerp
  • Mensenrechten
  • Sport en bewegen

Publicaties