Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022

Omschrijving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor de 2e keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 16-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties