Meer met minder - convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Omschrijving

Het Rijk heeft in 2012 met verschillende branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) afgesproken om elk jaar 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 28-06-2012
Documentdatum 28-06-2012
Onderwerp Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties