Beslisnota Kamerbrief met reactie op bestemmingenanalyse door Werkgroep Toekomst Luchtvaar

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-09-2022
Documentdatum 30-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties