Antwoorden vragen so over de brief Hoofdlijnen Schiphol

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) van 2 september 2022. Hij stuurt de 'Opdrachtomschrijvingen onderzoeken Kabinetsbesluit' en een beslisnota mee met de Kamerbrief.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-09-2022
Documentdatum 29-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties