Tijdelijk besluit nul-emissiezones

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de tijdelijke voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones (Tijdelijk besluit nul-emissiezones).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Klimaatverandering
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-07-2021
Documentdatum 09-07-2021
Onderwerp Verkeersregels

Publicaties