Deelbesluit 1A op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport - Besluit op Wob-Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport.pdf

Omschrijving

Deelbesluit 1A op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Klimaatverandering
  • Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 14-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Publicaties