Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000

Omschrijving

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 07-07-2021
Documentdatum 06-07-2021
Onderwerp Vuurwerk

Publicaties