Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur (PDF | 2 pagina's | 99 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Inrichting van de overheid
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-03-2023
Documentdatum 09-02-2023
Onderwerp
  • Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties
  • Politieke ambtsdragers

Publicaties