Antwoorden aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving

Omschrijving

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen aar aanleiding van haar brief van 22 juni 2022. De brief ging over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat hierbij om het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Lucht
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Luchtkwaliteit
  • Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-aanvullende-vragen-over-het-ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-activiteiten-leefomgeving.pdf