Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Omschrijving

Handreiking voor beleidsmakers om aan de slag te gaan met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Ook geeft de brochure inforamtie over de mogelijkheden en de meerwaarde van de analyse.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 04-10-2012
Documentdatum 02-01-2012
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties