Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren

Omschrijving

Voor vve-besturen, vve-beheerders, corporaties en professionele private woningverhuurders is de handreiking 'De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen'. Het beschrijft een werkwijze voor het goed en veilig laten functioneren van gezamenlijke gasverbrandingsinstallaties. Voor bewoners van gestapelde woningen is het informatieblad 'Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging'. Het beschrijft kort wat de gevaren zijn bij gezamenlijke rookgasafvoeren en wat een bewoner zelf kan doen om ongelukken te voorkomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Lucht
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 15-02-2023
Documentdatum 31-01-2023
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Luchtkwaliteit

Publicaties