Antwoorden op Kamervragen over branden in studentencomplexen Amsterdam

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Amsterdamse studentenvakbond eist meer aandacht voor veiligheid na verwoestende brand'. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft deze vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-amsterdamse-studentenvakbond-eist-meer-aandacht-voor-veiligheid-na-verwoestende-brand.pdf