Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 18-03-2019
Documentdatum 07-03-2019
Onderwerp
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Publicaties