Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden'

Omschrijving

Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er zoveel mogelijk doorgebouwd kan worden.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 03-06-2022
Documentdatum 03-06-2022
Onderwerp Bouwproducten

Publicaties