Kamerbrief reactie op Capaciteitsplan 2021-2024

Omschrijving

Ministers Van Ark en Van Engelshoven reageren op het Capaciteitsplan 2021-2024. In het Capaciteitsplan geeft het Capaciteitsorgaan een integrale raming voor de instroom in de medische en aanverwante (vervolg)opleidingen voor de komende jaren. Kamerbrief reactie op Capaciteitsplan 2021-2024 (PDF | 10 pagina's | 557 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-12-2020
Documentdatum 24-12-2020
Onderwerp Werken in de zorg

Publicaties