Besluit Wob-verzoek financiële steun kabinet aan KLM

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiële steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 14-10-2021
Documentdatum 13-10-2021

Publicaties