Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

Omschrijving

Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's. Ter verbetering van de informatievoorziening aan het parlement worden er maatregelen genomen om te komen tot een meer open bestuursstijl. Eén van de aangekondigde maatregelen is dat voortaan – actief, uit eigen beweging – bij toezending van stukken aan de Kamers ook de onderliggende departementale nota’s openbaar worden, die door de bewindspersoon zijn gebruikt bij de besluitvorming.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-05-2021
Documentdatum 09-05-2021
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties