Ontwerp van het Klimaatakkoord

Omschrijving

Pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Klimaatverandering
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 21-12-2018
Documentdatum 21-12-2018

Publicaties