Besluit op Woo-verzoek over uitfaseren kolencentrales in Nederland en Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie - Bijlagen bij Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Klimaatverandering
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 19-09-2022
Documentdatum 12-09-2022
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties