Aanbiedingbrief antwoorden vragen COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
 • Ziekten en behandelingen
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Beroepsonderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Gezin en kinderen
 • Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp
 • Coronavirus COVID-19
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • Kinderopvang
 • Wet open overheid (Woo)

Publicaties

 • Publicatie op open.overheid.nl

  Bestand: aanbiedingsbrief-reactie-op-vragen-schriftelijk-overleg-covid-19-onderwijs-en-kinderopvang-woo-verzoek-en-wrr-rapport-coronascenario-s-doordacht.pdf