Uitkomsten TSD-onderzoek Participatie zonder startkwalificatie jongvolwassenen

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-10-2019
Documentdatum 29-07-2019
Onderwerp
  • Participatiewet
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties