Besluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

Omschrijving

Besluit van 3 maart 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-09-2021
Documentdatum 02-03-2021
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties