Uitvoering uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Waarschuwing Arbo

Omschrijving

Brief van de Inspectie SZW van 14 december 2015 en een foto van de voorraad  gewasbeschermingsmiddelen 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 16-03-2021
Documentdatum 04-11-2020

Deze documenten zijn gepubliceerd naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 november 2020 in zaken nummer 201805562/1/A3 en nummer 201805563/1/A3. Bij Wob-verzoeken van 1 en 29 april 2016 is om openbaarmaking van deze documenten verzocht.

Publicaties