Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio

Omschrijving

Gesloten overeenkomst met NAM waarmee de financiële bijdrage van NAM aan het toekomstperspectief van Groningen, zoals overeengekomen in het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil, wordt geformaliseerd.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 16-01-2019
Documentdatum 15-01-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties