Digitalisering van de samenleving: Gevolgen voor cognitief functioneren en mentaal welzijn

Omschrijving

Onderzoek over de impact van digitalisering op het cognitief functioneren en mentaal welzijn van mensen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Basisonderwijs
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 21-12-2021
Documentdatum 29-06-2021
Onderwerp
  • Digitale overheid
  • Taal, rekenen en digitale vaardigheden

Publicaties