Kamerbrief over aanbieden rapport Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet en Landbouwkwaliteitswet

Omschrijving

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW en Landbouwkwaliteitswet (LKW).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Landbouw en tuinbouw
  • Veehouderij

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: aanbieden-rapport-evaluatie-van-het-handhavingsinstrumentarium-gebaseerd-op-de-zaaizaad-en-plantgoedwet-en-landbouwkwaliteitswet.pdf