Besluit op Wob-verzoek over eerder Wob-verzoek en ingediende beroep niet-tijdig bij rechtbank - Inventarislijst

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over afschriften van documenten naar aanleiding van een eerder door verzoeker ingediend Wob-verzoek en documenten over het destijds ingediende beroep niet-tijdig bij de rechtbank. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 25-01-2022
Documentdatum 26-01-2022
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties