Kamerbrief over nadere informatie bij motie Meenen over begrotingsbehandeling Onderwijs

Omschrijving

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Meenen (D66). De motie verzoekt om het belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen voor onderwijspersoneel. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs (PDF | 1 pagina | 185 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-01-2023
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties