Conceptregeling minimaliseren gaswinning Groningen

Omschrijving

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van regels met betrekking tot het Groningenveld. Deze regeling hoort bij de wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Ministeriƫle regeling
Publicatiedatum 09-11-2018
Documentdatum 08-11-2018
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties