Aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 29 september 2020

Omschrijving

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een opdracht om per 29 september 2020 (extra) maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen hebben betrekking op samenkomsten, gezelschappen, sport, eet- en drinkgelegenheden en contactberoepen. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Ziekten en behandelingen
  • Veiligheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 02-10-2020
Documentdatum 28-09-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Infectieziekten
  • Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Eerdere aanwijzingen minister VWS

De opdracht van 29 september 2020 vervangt de opdracht van 25 september. Voor het overige blijven de aanwijzingen van kracht van: 

  • 26 juni;
  • 10 juli;
  • 7 en 20 augustus;
  • 1 en 11 september.

Publicaties