Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka - Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka

Omschrijving

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 november 2022 documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2022. Het betreft documenten over interlandelijke adopties uit Sri Lanka.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 28-11-2022
Onderwerp Adoptie

Publicaties