Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen EZK en derde partijen over postmarkt - Bijlagen 1 bij Woo-besluit postmarkt

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en derde partijen over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 11-11-2022
Onderwerp Postbezorging

Publicaties