Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 4: Impact van de coronapandemie

Omschrijving

Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Markttoezicht
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-07-2022
Documentdatum 30-06-2022

Vragen?

Lees het categorieplan consumptieve dienstverlening om een idee te krijgen van de strategie, eisen en wensen. 

Vragen hierover kun je stellen via categorie.catering@rvo.nl.

Publicaties