VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2016

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2017
Documentdatum 17-05-2017
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties