VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 15-05-2019
Documentdatum 15-05-2019
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties