2e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

Omschrijving

Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-01-2023
Documentdatum 20-12-2022
Onderwerp
  • Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten
  • Cybercrime en cybersecurity

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: Besluit op Wob-Woo-verzoek over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD landen met offensief cyberprogramma.pdf