Aankondiging verhoging kansspelheffing en aanpassing legestarieven

Omschrijving

Per 1 oktober 2021 wordt de kansspelheffing voor alle aanbieders van kansspelen verhoogd. De verhoging heeft te maken met een toename van de kosten die de Kansspelautoriteit moet maken. Het verschilt per kansspelsector met hoeveel de heffing toeneemt. Verder worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen die kansspelaanbieders betalen voor de behandeling van een vergunningaanvraag (ook wel legestarieven genoemd). In de meeste gevallen geldt per direct een verlaging in de tarieven ten opzichte van de tarieven die per 1 april jl. zijn ingegaan. In één geval (het tarief voor een vergunning voor een incidentele goede doelen loterij met prijzengeld van tussen de € 50.000 en € 500.000) wordt het tarief verhoogd per 1 september 2021. Nieuw is ook dat er tarieven worden ingevoerd voor het wijzigen van verschillende kansspelvergunningen door aanbieders. Deze wijzigingen in de vergoedingen zorgen ervoor dat deze beter aansluiten in de kosten die de Kansspelautoriteit maakt bij het beoordelen van de vergunningaanvragen. Zie het bijgevoegde document voor meer uitleg over de aanpassingen en de specifieke bedragen.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 23-06-2021
Documentdatum 23-06-2021
Onderwerp Kansspelen

Publicaties