Oplegnota feitelijke Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen

Omschrijving

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de Miljoenennota, bijlagen, ontwerpbegroting Financiën en de Macro Economische Verkenningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Begroting
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-09-2022
Documentdatum 30-09-2022
Onderwerp Prinsjesdag: Miljoenennota en Rijksbegroting

Publicaties