Beschikking vergunningverlening wetenschappelijk onderzoek naar eerste trimester SEO: IMITAS-studie

Omschrijving

Beschikking van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2021 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO: de IMITAS-studie.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Onbekend thema
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 21-10-2021
Documentdatum 13-07-2021

Publicaties