Afschrift antwoordbrief Rockwool brandklasse gevels

Omschrijving

Afschrift van brief aan Rockwool over het eisen van aanscherping brandklasse eisen voor gevels.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 13-06-2022
Documentdatum 30-03-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties