Overige documenten gemeentefonds

Omschrijving

Hieronder treft u overige documenten aan met informatie over het gemeentefonds.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 05-06-2015
Documentdatum 05-06-2015
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties