Correctie raming WOZ-waarden

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 07-10-2022
Documentdatum 07-10-2022

Publicaties