Antwoorden op Kamervragen over het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Omschrijving

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het ontbreken van draagvlak voor de aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-06-2019
Documentdatum 25-06-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: antwoorden-op-kamervragen-over-het-ontbreken-van-draagvlak-voor-aardgaswinning-onder-het-werelderfgoed-de-waddenzee.pdf